Alati za pristupačnost

Financijska izvješća

Financijska izvješća

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu
Financijski plan 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu-28.12.2023.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu
Financijski izvještaji za 2023. godinu
Financijski plan 2024. i projekcija za 2025.-2026. - 28.12.2023.
II. izmjene financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Požega za 2023. godinu
Obrazloženje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana 2023. godine
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.-30.06.2023.
Obrazloženje financijskog plana za 2023. - 2025. godinu
Financijski plan za 2023.- 2025. godinu
Bilješke uz financijska izvješća za 2022. godinu
Financijski izvještaji za 2022. godinu
Obrazloženje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu
I. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu
Financijski izvještaji za 2021. godinu
 
 
Powered by Phoca Download

Kontakt Info

Dom za starije i nemoćne osobe Požega

Dr. Filipa Potrebice 2a
34 000 Požega, Hrvatska

tel. 034 271 311
fax. 034 271 311

E-mail: dzsino.pozega@po.t-com.hr
Dom za starije i nemoćne Požega - lokacija

Odlukom Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja Dom je osnovan u prosincu 1990. god., a svoje prve korisnike udomio je u veljači 1991. godine. Godine 2002. osnivačka prava nad Domom su prenesena na Požeško-slavonsku županiju. 

Do 2008. god. Dom je imao kapacitet za smještaj 131 korisnika, a dogradnjom jedinice za pojačanu njegu i preuređenjem Doma kapacitet je povećan za 57 mjesta te je razvrstan kao dom visoke druge kategorije. Tako da je danas moguće privremeno ili trajno smjestiti 188 korisnika.   opširnije...