Dokumentacija za smještaj

  Dokumentacija potrebna za smještaj korisnika u dom

  Up

  Dokumentacija za smještaj

  Cjenik usluge smještaja za 2022. godinu
  Izjava za zaštitu osobnih podataka (potpisuje ju obveznik plaćanja)
  Izjava za zaštitu osobnih podataka (potpisuje ju korisnik/ispitanik)

  Zahtjev za smještaj

  Ako ste zainteresirani za smještaj u ovom Domu i želite postati korisnikom naših usluga, molimo vas da prikupite i dostavite nam slijedeću dokumentaciju:

  • Zahtjev za smještaj i Izjava za zaštitu osobnih podatka (ispuniti obrasce i potpisati ih)
  • Životopis (naš obrazac molimo popuniti!)
  • Rodni list ne stariji od šest mjeseci (preslika)
  • Vjenčani list (ako ste u braku)
  • Preslika osobne i zdravstvene iskaznice
  • Preslika zadnjeg odreska od mirovine
  • Izjava o plaćanju troškova smještaja, ovjerena kod javnog bilježnika (daje ju obveznik plaćanja, a ne budući korisnik sam za sebe!) i Izjava za zaštitu osobnih podataka ( ne treba se ovjeriti kod javnog bilježnika)
  • Zdravstvena amneza (naš obrazac molimo popuniti!)
  • Preslika otpusnih pisama i preslike nalaza za specijaliste koje posjedujete

   

  Dokumentacija za uslugu smještaja u Dom
   
   
  Powered by Phoca Download

  Novosti iz doma

  MISNO SLAVLJE U POVODU TREĆE…

  “OD KOLJENA DO KOLJENA DOBROTA JE NJEGOVA” Treći Svjetski dan dj...

  "DOMIJADA" U OSIJE…

  Dana 10. svibnja 2023.  troje naših korisnika su sudjelovali...

  Proslava rođendana korisnika

  Dana 27. travnja 2023. godine proslavili smo rođendane korisnika ...

  POSJET BISKUPA ANTUNA ŠKVORČ…

  Dana 3. travnja 2023. godine  Dom je posjetio biskup Antun Š...

  POSJET UČENIKA OŠ "DOBR…

  Dana 31. ožujka 2023. godine korisnike Doma posjetili su učenici ...

  PROSLAVA ROĐENDANA KORISNIKA

  PROSLAVA ROĐENDANA KORISNIKA ROĐENIH U PROSINCU I SIJEČNJU  ...

  Kontakt Info

  Dom za starije i nemoćne osobe Požega

  Dr. Filipa Potrebice 2a, 34 000 Požega, Hrvatska

  tel.  034 271 311 - fax. 034 271 311

  E-mail: dzsino.pozega@po.t-com.hr
  Dom za starije i nemoćne Požega - lokacija

  O nama

  Odlukom Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja Dom je osnovan u prosincu 1990. god., a svoje prve korisnike udomio je u veljači 1991. godine. Godine 2002. osnivačka prava nad Domom su prenesena na Požeško-slavonsku županiju.  Do 2008. god. Dom je imao kapacitet za smještaj 131 korisnika, a dogradnjom jedinice za pojačanu njegu i preuređenjem Doma kapacitet je povećan za 57 mjesta te je razvrstan kao dom visoke druge kategorije. Tako da je danas moguće privremeno ili trajno smjestiti 188 korisnika.   opširnije...