Samim svojim položajem bitno utječe na kvalitetu života starijih osoba koje u njemu žive, jer im omogućava živjeti životom Grada i njegovih stanovnika, biti uključenima, kroz svakodnevne kontakte i susrete (odlasci u šetnju, crkvu, kazalište, izložbe, tržnicu).
  Naš Dom nudi kvalitetan i komforan smještaj za starije i nemoćne osobe. Našim korisnicima na raspolaganju je prilagođena prehrana, uređene sobe te stalna medicinska njega.
  Ovisno o stupnju samostalnosti u zadovoljavanju potreba za kretanjem, hranjenjem, oblačenjem, osobnom higijenom korisnici se smještavaju na stambeni dio ili na odjel pojačane njege.
  Radionice u kojima se provode radne aktivnosti su: likovna, za modeliranje i dekoraciju, za ručni rad, za izradu cvijeća od papira, ekološka i dr.

  Naša misija

  Osigurati korisnicima naše ustanove dostojanstvenu, kvalitetnu i
  sigurnu starost, uz vrhunsku uslugu stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, održavanju osobne higijene te sadržajnom korištenju slobodnog vremena.

  Naša vizija

  Vidimo samostalnost i inicijativu svih zaposlenih u svim radnim procesima
  I korisnike sa slobodnim izborom u svemu.
  Zato ih treba uključiti u život i rad lokalne zajednice
  I osigurati im kvalitetno starenje.
  Jer biti star ne znači ne biti koristan,
  A mi želimo da se godinama dodaje život, a ne životu godine.

   

  POSJETE KORISNICIMA

  DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA 

  moguće su svih dana u tjednu (i praznikom i blagdanom) u prostoru ustanove

  u terminu od 10:30 do 11:15 sati i od 15:30 sati do 17:00 sati 

  uz preporuku nošenja medicinskih maski ili maski za lice.

   

   

  Naučite više o životu i potrebama starijih osoba! Pomozite starijim osobama bez obitelji kako bi imali osjećaj da imaju obiteljsku podršku! Učinite im život u domu ugodnijim i ljepšim! Ako se odlučite i nešto od svoga  slobodnog vremena  posvetite druženju osobama starije životne dobi dođite u naš Dom.

  Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na uslugu smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe Požega

  1. ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ I PRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA (ispuniti obrasce i budući korisnik ih treba potpisati)
  2. ŽIVOTOPIS (naš obrazac molimo popuniti!)
  3. PRESLIKA IZVATKA IZ MATICE ROĐENIH (ne stariji od šest mjeseci)
  4. PRESLIKA VJENČANOG LISTA (ako ste u braku)
  5. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE
  6. PRESLIKA ZDRAVSTVENE ISKAZNICE
  7. PRESLIKA ZADNJEG ODRESKA OD MIROVINE
  8. IZJAVA OBVEZIKA IZ UGOVORA, OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA I OBRAZAC SUGLASNOSTI ZA OBRADU PODATAKA (daje ih obveznik plaćanja, a ne budući korisnik sam za sebe!)
  9. ZDRAVSTVENA ANAMNEZA (ispunjena od strane izabranog liječnika/ice obiteljske medicine, obrazac u privitku)
  10. PRESLIKE OTPUSNIH PISAMA I PRESLIKE NALAZA SPECIJALISTA KOJE POSJEDUJETE

  Ukoliko nam ne dostavite svu gore navedenu dokumentaciju Vaš zahtjev za korištenje socijalne usluge smještaja neće biti upućen na Komisiju za prijem i otpust korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Požega.

  Napomena:

  Nakon predaje zahtjeva za socijalnu uslugu smještaja i ostale propisane dokumentacije, potrebno je jednom godišnje javiti se socijalnoj radnici te izvijestiti o svakoj trajnoj promjeni funkcionalnog i zdravstvenog statusa kandidata (osobnim dolaskom, elektroničkom poštom ili telefonskim putem.

  docxObrasci potrebni za smještaj Izjava obveznika plaćanja

  docxPrivola i suglasnost za obradu osobnih podataka
  xlsxCjenik usluge smještaja

  Općenito

  Dom za starije i nemoćne osobe Požega je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu dom-pozega.hr.

  Dom za starije i nemoćne osobe Požega je uložio značajne resurse kako bi osigurala da je njena mrežna stranica u najvećoj mogućoj mjeri prilagođena da osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

  Pristupačnost na mrežnoj stranici dodatno je osigurana i programskim dodatkom o pristupačnosti web mjesta »Widget - izbornik pristupačnosti«. Ovaj dodatak omogućava mrežnom mjestu da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

  Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.dom-pozega.hr može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u donjem desnom kutu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak da se izbornik pristupačnosti potpuno učita.

  Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

  Uz Izbornik pristupačnosti prilikom kreiranja i objave sadržaja vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni određeni kriteriji (WCAG 2.0):

  • glavni izbornik moguće je koristiti koristeći tipku TAB na tipkovnici
  • svaku objavljenu fotografiju poprati „alt tag“ s opisom sadržaja fotografije
  • tekstovi su poravnati lijevo kako bi osobe s poremećajima koncentracije lakše čitale i u veličini koja odgovara 16 pt u tiskanim materijalima
  • kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće
  • poveznice u većini slučajeva imaju opis lokacije na koju vode
  • na stranici nema audio ili video sadržaja koji se sam pokreće bez interakcije korisnika
  • stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice
  • objavljeni tekstovi su u fontu kojeg razumiju glasovni čitači tekstova, koji se može povećati i smanjiti posredstvom Izbornika pristupačnosti, te besplatnim ekstenzijama koje je moguće ugraditi u internet preglednike
  • stranici se može promijeniti kontrast
  • na stranici nema obrazaca ili skripti čije izvođenje je vremenski ograničeno
  • stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima
  • na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike
  • zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije, a isto je moguće dodatno regulirat kroz Izbornik pristupačnosti
  • korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi na stranici
  • boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv

  Status usklađenosti

  Mrežna stranica dom-pozega.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

  Nepristupačni sadržaj

  Iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju
  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
  • prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje
  • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati

  Podizanje razine pristupačnosti

  Dom za starije i nemoćne osobe Požega nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

  Unatoč našim naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

  U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice dom-pozega.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonjeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti

  Povratne informacije i podaci za kontakt

  Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu naše mrežne stranice ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na sljedeći način: , telefonom na 034 271 311 ili E-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Inspekcijski nadzor

  Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

  U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

  U Požegi, 04. rujna 2020. godine

  Novosti iz doma

  SUDJELOVANJE NAŠIH KORISNIKA…

  16.5.2024. održana je Regionalna Domijada Domova za starije i nem...

  POSJET UČENIKA 2.b RAZREDA O…

  Dana 15. 5. 2024. povodom Međunarodnog dana obitelji,  posje...

  UREĐENJE OKOLIŠA DOMA

  Ove godine, naše vrijedne korisnice su posijale sjeme starih sort...

  POSJET UČENIKA OŠ " ANT…

  Učenici OŠ "Antun Kanižlić" posjetili su nas , te s korisnicima o...

  PROSLAVA ROĐENDANA KORISNIKA…

  Proslavili smo rođendane korisnika koji su rođeni u travnju. Kor...

  PROSLAVA ROĐENDANA KORISNIKA…

  Proslavili smo rođendane korisnika koji su rođeni u mjesecu ožujk...

  Kontakt Info

  Dom za starije i nemoćne osobe Požega

  Dr. Filipa Potrebice 2a, 34 000 Požega, Hrvatska

  tel.  034 271 311 - fax. 034 271 311

  E-mail: dzsino.pozega@po.t-com.hr
  Dom za starije i nemoćne Požega - lokacija

  O nama

  Odlukom Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja Dom je osnovan u prosincu 1990. god., a svoje prve korisnike udomio je u veljači 1991. godine. Godine 2002. osnivačka prava nad Domom su prenesena na Požeško-slavonsku županiju.  Do 2008. god. Dom je imao kapacitet za smještaj 131 korisnika, a dogradnjom jedinice za pojačanu njegu i preuređenjem Doma kapacitet je povećan za 57 mjesta te je razvrstan kao dom visoke druge kategorije. Tako da je danas moguće privremeno ili trajno smjestiti 188 korisnika.   opširnije...