Samim svojim položajem bitno utječe na kvalitetu života starijih osoba koje u njemu žive, jer im omogućava živjeti životom Grada i njegovih stanovnika, biti uključenima, kroz svakodnevne kontakte i susrete (odlasci u šetnju, crkvu, kazalište, izložbe, tržnicu).
  Naš Dom nudi kvalitetan i komforan smještaj za starije i nemoćne osobe. Našim korisnicima na raspolaganju je prilagođena prehrana, uređene sobe te stalna medicinska njega.
  Ovisno o stupnju samostalnosti u zadovoljavanju potreba za kretanjem, hranjenjem, oblačenjem, osobnom higijenom korisnici se smještavaju na stambeni dio ili na odjel pojačane njege.
  Radionice u kojima se provode radne aktivnosti su: likovna, za modeliranje i dekoraciju, za ručni rad, za izradu cvijeća od papira, ekološka i dr.

  Naša misija

  Osigurati korisnicima naše ustanove dostojanstvenu, kvalitetnu i
  sigurnu starost, uz vrhunsku uslugu stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, održavanju osobne higijene te sadržajnom korištenju slobodnog vremena.

  Naša vizija

  Vidimo samostalnost i inicijativu svih zaposlenih u svim radnim procesima
  I korisnike sa slobodnim izborom u svemu.
  Zato ih treba uključiti u život i rad lokalne zajednice
  I osigurati im kvalitetno starenje.
  Jer biti star ne znači ne biti koristan,
  A mi želimo da se godinama dodaje život, a ne životu godine.

  Sukladno Uputi za pružatelje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi radi sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID-19, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 08. svibnja 2020. godine, Dom za starije i nemoćne osobe Požega, dana 11. svibnja 2020. godine, donosi sljedeće upute i protokol o postupanju, kojim se želi osigurati i zaštiti zdravlje naših korisnika, osoba treće životne dobi koji spadaju u rizičnu skupinu.

  docxPROTOKOL_Coronavirus.docx

   

    Od 12. rujna 2022. godine omogućavaju se posjete

  TEŽE POKRETNIM I NEPOKRETNIM KORISNICIMA

  u vremenu od 10:30 do 11:15 sati  i od 16:00 do 17:00 sati.

  Maske su obvezne za posjetitelje.

    

  pomoc kuci dom pozegaDom pruža socijalne usluge pomoći u kući korisnicima kojima je pravo na uslugu pomoći u kući priznato rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb odnosno rješenjem Upravnog odjela za samoupravu grada Požege, te korisnicima koji u cijelosti ili djelomično snose troškove korištenja socijalne usluge pomoću kući.

  aktivnosti dom pozegaU našem Domu postoji niz aktivnosti kojima se naši dragi korisnici mogu baviti. Imamo knjižnicu koja je otvorena svaki dan. Rekreativne fizičke aktivnosti se obavljaju pod nadzorom fizioterapeuta. Tu su i kreativne radionice, molitvene grupe i mnoge druge aktivnosti.

  Novosti iz doma

  OBILJEŽAVANJE DANA KRUHA

    U srijedu, 19.listopada 2022. godine, obilježili smo Dane...

  KESTENIJADA

  Dana 13. listopada 2022. godine,  organizirana je Kestenijad...

  MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSO…

    Dana 30.rujna 2022. godine obilježili smo Međunarodni dan...

  „DOMSKO SIJELO“ 2022. U VINK…

    Dana 22.rujna 2022. godine naša korisnica Terezija Malnar...

  PROSLAVA ROĐENDANA KORISNIKA

    Dana 21. rujna 2022. godine proslavili smo rođendane naši...

  PROSLAVA ROĐENDANA KORISNIKA…

  Dana 23.6. 2022. proslavili smo rođendane naših korisnika koji su...

  Kontakt Info

  Dom za starije i nemoćne osobe Požega

  Dr. Filipa Potrebice 2a, 34 000 Požega, Hrvatska

  tel.  034 271 311 - fax. 034 271 311

  E-mail: dzsino.pozega@po.t-com.hr
  Dom za starije i nemoćne Požega - lokacija

  O nama

  Odlukom Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja Dom je osnovan u prosincu 1990. god., a svoje prve korisnike udomio je u veljači 1991. godine. Godine 2002. osnivačka prava nad Domom su prenesena na Požeško-slavonsku županiju.  Do 2008. god. Dom je imao kapacitet za smještaj 131 korisnika, a dogradnjom jedinice za pojačanu njegu i preuređenjem Doma kapacitet je povećan za 57 mjesta te je razvrstan kao dom visoke druge kategorije. Tako da je danas moguće privremeno ili trajno smjestiti 188 korisnika.   opširnije...